Toplum Projeleri

Ülkeye faydalı olabilmek adına, düşüncede olan şeyler projeye döküldü.

Geleceğin planlaması yapılırken bu çalışmaların ülkemize bir nebze olsun faydası olacağını düşünüyorum.

ÖNEMLİ NOT:
BURADA ANLATILAN PROJELER TAMAMEN TAVSİYE
NİTELİĞİNDE OLUP ÜLKEYE KATKI YAPMAK DIŞINDA BİR AMAÇ BARINDIRMAMAKTADIR.

Proje – 1 – Dijital Kütüphane

İnternet, aranılan her hangi bir bilgiye en kolay şekilde ulaşılabilen bir mecradır. Ancak bu bilgilerin tamamı doğru değildir. Başta gençlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın en doğru bilgilere ulaşabilmesi için yapılmış, test aşamasında olan bir projedir.

Proje – 2 – E-Tekrar

Öğrenim hayatını sürdürmekte olan kardeşlerim için çeşitli nedenlerle okuldaki derslerinden geri kalmamaları adına yapılıp geliştirilmekte olan bir portal çalışmasıdır.

Proje – 3 – İlgi Alanı – Eğitim Yönü

Bu proje, kişilerin belirli bir yaştan itibaren anketlere katılması ile hayatında hangi işlerde başarılı olabileceğini gösteren, kişiye en uygun işi gerekçeleriyle listeleyen bir projedir.

Proje – 4 – Üniversite ve Gerçek Hayat

Üniversitede yüksek öğrenim hayatını tamamlayarak iş hayatına atılmak isteyen, ancak pratikte hiç bir bilgisi olmayan çok fazla üniversite mezunu var. Bu insanlar şanslı ise bir yerde işe girebiliyor. Değil ise başka iş alanlarına yöneliyor. Kişinin üniversite hayatında gerçek hayata dair bir çok konuyu 3 boyutlu olarak gençlerimize kazandırmayı hedefleyen bir çalışmadır.

Proje – 1 – %100 İstihdam

Kişinin hayatının belirli dönemlerinde yaptığı çalışmalarla, başarılı olduğu işte çalışması ön görülmektedir. Yapısal olarak kişilere, çalışabilecekleri iş yeri ve pozisyonları tamamen otomatik olarak sunacak bir çalışmadır.

Proje – 2 – Çalış Kazan

Kişilerin ve işverenlerin çalışma hayatı boyunca değerlendirilmesi esasına dayanır. Hem işverenin istihdam sağlarken kaygılarını ortadan kaldıracak, hem de çok çalışan, işine sadık olan kişinin daha çok kazanmasını sağlayacak bir projedir.

Proje – 3 – Mühendisler Kursun Sen Çalış

Ülkemizde KOSGEB gibi kuruluşlar hibe ve teşvikler vermekte, kişiyi iş sahibi yapmaktadır. Ancak yanlış hesaplamalarla kişi başarısız olabilmekte veya devletin sağladığı hibe ve teşvikler suistimal edilebilmektedir. Bu projede mühendislerin hazır olarak kurup teslim ettiği bir çalışma ortamı planlanmaktadır.

Proje – 4 – Üret ve İhraç Et

Kişiler kendi zanaatlarını kullanarak bir ürünü vergi vermeksizin belirli bir platformda ihracatını yapabilecektir. Bu çalışma bir çok ülkede mevcut olduğundan, daha ayrıntılı ve kalıcı bir çalışma olabilmesi adına gerekli eklemeler yapılmakta olup 2020 Kasım’ında ülkemizin kullanımına açmayı planlamaktayız.

Proje – 1 – Kadını Koru

Kadına şiddet olaylarının ayyuka çıktığı bir dönemde, fiziken bir erkekten daha zayıf ancak iç dünyasında 40 erkeğin sırtında taşıyamayacağı yükleri taşıyan kadınlarımız için şiddet vakalarını %99 bitirecek bir projedir.

Proje – 2 – Oku ya da Çalış

Ülkemizdeki kadınların eğitimsizlikten dolayı ezildikleri bir gerçektir. Çaresizlik ve eğitimsizlik bir araya geldiğinde her türlü yükü taşımak ve her şeye susmak kadınlara düşmektedir. Bu projede okumayan ya da evine destek olmayan kadın kalmayacak.